Фотоволтаични системи

Енергийна независимост

_

Фотоволтаична система се изгражда от един или повече соларни панели. Те могат да работят автономно или да бъдат свързани към електрическата мрежа. Фотоволтаичните системи преобразуват получената от слънцето енергия в електричество.

Електричеството произведено от такъв тип система е под формата на директно напрежение и може да бъде преобразувано в променливо с помощта на инвертор. Променливото напрежение вече може да бъде използвано за захранване на електрически уреди или да бъде внесено в електрическата мрежа за друга употреба.

  • Ефективни фотоволтаични решенияРазлични видове покривни системи и конструкции
  • Съдействие при КонсултиранеПопълване на документи към община / ЕРП
  • ИнженерингИзработка на идеен проект
  • Мониторинг и анализиОборудване за автоматизирано отдалеченo управление

Преимущества от внедряването

_
  • Оптимизиране на разходитеЛесно прогнозируеми разходи в следващите години
  • Инвестиция Възвръщаемост в порядъка на 15%-25%
  • Независимо наблюдениеРазчет на консумацията Ви по часове / дни