Вятърни турбини

Употреба на вятърни турбини

_

Вятърните турбини превръщат кинетичната енергия в електричество. Те са използвани в много държави с цел да намалят енергийните разходи и употребата на изкопаемите горива, които оказват неблагоприятно влияние на околната среда и климата.

Количеството генерирано електричество от вятърните турбини зависи от големината им и скоростта на вятъра. По-високите скорости генерират повече енергия, защото позволяват на лопатките да се въртят по-бързо.

Електрическите генератори, използвани на вятърните турбини, могат да бъдат индукционни или синхронни генератори. Може да има нужда от употребата на трансформатор, за да се увеличи или намали напрежението, така че да е съвместимо с напрежението за крайно потребление.

  • Чиста енергия 100% екологично чиста енергия
  • Екологични ползиНулеви емисии
  • Икономически ползиВъзможности за трудова заетост в сектора
  • ПриложениеИзграждане на ветрогенераторни паркове