Крайно потребление

_

Чрез въвеждането на електролизьори за произвеждане на зелен водород от възобновяеми източници на енергия в промишления сектор, би довело до намаляване на вредните емисии и вещества, които биват изпускани в атмосферата.

 

В зависимост от необходимите мощности може да бъде инсталиран съответния електролизьор за производство на водород, а ако производството му надхвърля нуждите за дадения сектор, оставащите количества могат да бъдат складирани или доставяни до друг вид нуждаещи се сектори и крайни потребители.

Бъдещото и навременно въвеждане в експлоатация на електролизьорите за производство на зелен водород в секторите, които оказват най-голямо негативно влияние на климата ще помогнат за постигане на Зелената сделка предвидена от ЕС за достигане на нулеви нетни емисии до 2050 година, а страните от Балканите да бъдат конкурентен и неизменен фактор в неговото производство.

  • МеталургияДобив и обработка на метали
  • Химическа промишленостСинтез и трансформиране
  • Петролни рафинерииНамаляване на вредните емисии
  • Производствени мощиУвеличена производителност
  • Конструктивни мощиАвтоматизиране и оптимизиране
  • ВЕИ мощиВъзобновяеми източници на енергия