Внедряване на H2 като гориво в транспортния сектор

_

На ФОКУС

Преминаването към употреба на водород като алтернативно гориво спрямо изкопаемите горива е желателно, защото не се отделят вредни емисии и също така може да се произвеждат изцяло, чрез възобновяеми източници на енергия. Внедряването му като гориво в секторите от транспорта считани за основни замърсители на околната среда би довело до положителен ефект спрямо климата и постигане на  въглероден неутралитет в рамкираната Зелена сделка на ЕС до 2050 година.

Asset 1

H2 Гориво

100%

100% нулеви CO2 емисии

90%

Пробег 500 km с 6-8kg H2

95%

1 MW произвежда 510 kg H2 гориво

90%

2х до 3х по-ефективен спрямо ДВГ