Иновации

Иновативни решения

_

Водородът като гориво е все по-достъпен в леките автомобили чрез зарядни станции, за които не е необходимо допълнително обучение за ползване. Също така  започва да се прилага и в корабоплаването.

От друга страна, употребата на електролизьори произвеждащи водород и кислород е приложима и в болнични заведения, както за отопление, така и за допълнителна кислородна компенсация.

Те са приложими и като допълваща мощност за ВЕИ централи, което води до енергийна независимост.