Внедряване

Внедряване

_

Водородните системи са пригодени за внедряване в индустриалната промишленост, в административните и обществени сгради, в обществения, тежкотоварния и личния транспорт.

Резултатъте реализиране намален разход на въглеводородни горива и спестяване на излъчваните в атмосферата емисии парникови газове – SO2, CO2, NOX и PM. Системите са напълно автономи и не изискват специфични помещения и допълнитлен човешки ресурс.