Таргетиране

Таргетиране

_

Водородната система, произвеждаща водородно-кислородна смес на принципа на електролизата, е съвместима с всички видове инсталации, в които има изгаряне на въглеводородни горива.

Приложима е, както в промишлеността за различни видове производства, така и за отопление на публични и частни сгради. Чрез водорадната технология, се намалява употребата на конвенционални горива, което респективно води до намаляване на емисиите парникови газове.