За нас

Балкански Водороден Клъстер

_

Мисия & Визия

Балкански Водороден Клъстер е юридическо лице с нестопанска цел, учредено и съществуващо по силата на българското законодателство като сдружение, извършващо дейност в областта на водородните технологии, зеления водород, иновациите, природната енергия и енергийната независимост.

 

Наша цел е задълбоченото сътрудничество между страните от Балканския полуостров в посока на енергийната политика, нейната ефикасност и насърчаване използването, както и развитието на технологиите за възобновяеми източници на енергия.