Цели и решения

Подпомагане

Развитието на водородните технологии на Балканския полуостров.

Стимулиране

Иновациите в областта на енергийната независимост.

Реализация

Развойна дейност, научни изследвания, проекти и специализации.

Осигуряване

Осъществяването на международното сътрудничество.

Насърчаване

Използването на зелен водород за енергия.

Внедряване

Водородната и зелената енергия във всички производствени процеси и сектори.

Възможности за постигане на поставените цели

ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ

_

Партньорска мрежа

Материална база

Научно развитие

Финансови механизми

Икономически растеж

H2 Маркетинг

Усъвършенстване

Инженеринг

Професионализъм

Ноу-хау